Menu
Your Cart

Reference

ZDRAVSTVENE USTANOVE


Gorenjske lekarne

Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

www.gorenjske-lekarne.si

Univerzitetni rehabilitaciski inštitut SOČA

Linhartova 51, 1000 Ljubljana

http://www.ir-rs.si/

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

www.ozg-kranj.si

Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča

Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica


Zdravstveni dom Cerknica

Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

www.zd-cerknica.si

Zdravstveni dom Vrhnika

Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

www.zd-vrhnika.si

Zdravstveni dom Črnomelj

Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

www.zd-crnomelj.si

Zdravstveni dom Kamnik

Novi trg 26, 1241 Kamnik

https://www.zdkamnik.si/

NEFRODIAL, nefrološka in dializna dejavnost, d.o.o

Dobrava 14, 3214 Zreče

www.nefrodial.si

Zasebni zdravstveni zavod RR

Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

www.zavodrr.si

Vet.praksa Tenetiše

Tenetiše 80, 4204 Golnik

www.vpt.si

Varstveno delovni center Saša

Kidričeva cesta 19 a, 3320 Velenje

www.vdcsasa.si

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE


Vrtec Tržič

Cesta Ste Marie aux mines 28, 4290 Tržič

www.vrtec-trzic.si

Vrtec Pedenjped

Cerutova 6, 1000 Ljubljana

www.vrtec-pedenjped.si

Vrtec Mengeš

Šolska ulica 12, 1234 Mengeš

http://www.vrtec-menges.com/

Vrtec Ledina

Čufarjeva ulica 14, 1001 Ljubljana

http://www.vrtec-menges.com/

Vrtec Hrastnikk

Novi log 11a, 1430 Hrastnik

http://www.vrtechrastnik.si/

Viški vrtci

Jamnikova cesta 23, 1000 Ljubljana

http://www.viskivrtci.si

Vrtec Ciciban

Šarkova ulica, 1000 Ljubljana

http://vrtec-ciciban.si

Zasebni vrtec Zarja

Perovo 28, 1241 Kamnik

http://www.vrteczarja.si

Vrtec Trbovlje

Rudarska 10a, 1420 Trbovlje

http://www.vrtec-trbovlje.si/

Antonov vrtec

Škovine 1, 4228 Železniki

www.antonov-vrtec.si

Osnovna šola Naklo

Glavna cesta 47, 4202 Naklo

www.os-naklo.si

CUDV Radovljica

Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica

www.os-naklo.si

Osnovna šola Staneta Žagarja

Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj

http://www.osszkr.si

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora

http://www.osjv-kranjskagora.si

Osnovna šola Gorje

Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje

http://www.osgorje.si/

GSŠRM Kamnik

Novi trg 41a, 1241 Kamnik

http://www.gssrm.si/

OŠ Matije Valjavca Preddvor

Šolska ulica 9, 4205 Preddvor

http://www.os-preddvor.si/

Uršulinski zavod za vgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo

Ulica Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana

www.ursulinke.rkc.si

Varstveno delovni center Polž

Park mladih 4, 2000 Maribor

www.vdcpolz.si

Varstveno delovni center Kranj

Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj

www.vdc-kranj.com

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Vojkova c. 74 1000 Ljubljana

http://www.zgnl.si/

Župnijski zavod SV. Martina

Baragov trg 1, 4000 KranjDOMOVI ZA OSTARELE


Dom starejših Preddvor

Polče 2, 4205 Preddvor

www.dso-preddvor.sii

Dom upokojencev Sežana

Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana

www.dus.si

Dom upokojencev Jesenice

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

www.dom-jesenice.si

Dom Petra Uzarja

Ročevnica 58, 4290 Tržič

www.dputrzic.si

Dom Taber

ŠMARTNO 70, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

http://www.domtaber.si/