Menu
Your Cart

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine DAL so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

PONUDNIK

Spletno prodajo DAL izvaja podjetje DAL d.o.o., Cesta na Loko 23, 4290 Tržič, info@dal.si (v nadaljevanju ponudnik). Podjetje je vpisano v register pri Okrožnem sodišču v Kranju, matična številka 1882520000. Podjetje je zavezano za plačilo DDV (ID št. za DDV: SI60626186). Podjetje DAL d.o.o. posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

 

CENE

Vse cene so v evrih (EUR) in že vsebujejo DDV (22%), razen če je izrecno navedeno drugače. Cena navedena ob posameznem izdelku ne vsebuje stroškov dostave. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen brez predhodnega obvestila. Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

 

TEHNIČNI POSTOPKI ZA SKLENITEV POGODBE (NAROČILA)

Za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na gumb V KOŠARICO. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust, kode darilnega bona in si izračunati stroške dostave. V košarici je prikazana tudi končna cena naročenih izdelkov. S klikom na gumb NA BLAGAJNO je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb POTRDITE NAROČILO na dnu strani.Kupcu je pred oddajo naročila omogočen pregled celotne vsebine naročila vključno s količino in ceno.

Kupec ima v spletni trgovini do oddaje naročila vedno možnost podatke o statusu in vsebini naročila spremeniti tako, da se vrne korak nazaj ali klikne na gumb KOŠARICA, kjer lahko spremeni količino naročenih izdelkov ali izbriše izdelek iz košarice.

Po oddaji naročila, uporabnik na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

 

DARILNI BONI

Darilni bon naročite v spletni trgovini ali po elektronski pošti na info@dal.si. Za obe različici darilnega bona DAL, elektronskega in papirnatega, veljajo enaka pravila. Oba lahko vnovčite ob nakupu v spletni trgovini ali ob nakupu na našem prodajnem mestu. Koda na bonu je unikatna in omogoča enkratno vnovčenje v spletni trgovini www.dal.si ali na prodajnem mestu DAL d.o.o., Cesta na Loko 23, 4290 Tržič. Bon ni zamenljiv za gotovino. V kolikor je izdelek vreden manj kot vrednost bona, vam bomo razliko vrnili z novim bonom vendar le v vrednosti količnika 10. Razliko do polnega bona lahko doplačate. Primer: kupili ste blago v vrednosti 44,00 €. Imate bon v vrednosti 50,00 €. Bon vnovčite, doplačate 4 € in s tem dobite nov bon v vrednosti 10 €. Darilni bon pošljemo po pošti na naslov za dostavo. Naenkrat lahko naročite več bonov različne vrednosti. Poleg vrste darilnega bona ob naročilu vpišete še ime tistega, ki podarja bon, ime prejemnika ter posvetilo. Vsi ti podatki so izpisani na samem bonu. Veljavnost darilnega bona je 2 leti od izdaje.NAČIN PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

· plačilo po povzetju,

· plačilo po predračunu,

· plačilo z gotovino ob osebnem prevzemu.Več informacij o načinih plačilaPOGODBA

Kupoprodajna pogodba (račun) se sklepa v slovenskem jeziku. Shranjena je na sedežu ponudnika in je kupcu dostopna vsak delovni dan med 9. in 18. uro.DOSTAVA

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku na naslov, določen za dostavo. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je DPD, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Vse pošiljke blaga so zavarovane za primer poškodbe ali izgube pošiljke. Naročeno blago lahko tudi osebno prevzamete v naši Poslovni enoti Cesta na Loko 23 v Tržiču.PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od sporočila o odstopu.JAMČEVALNI ZAHTEVKI V PRIMERU NESKLADNOSTI

Skladnost blaga

Blago je skladno s pogodbo kadar:

       ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

       je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;

       je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter

       je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Obvestilo o neskladnosti in pregled blaga

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena, tako da v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost ali pa  prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Kupec prodajalcu omogoči, da blago, za katerega zatrjuje, da je neskladno, pregleda. 

Spletni kupec lahko izdelek na katerem uveljavlja neskladnost blaga pošlje na naslov: DAL d.o.o., Cesta na Loko 23, 4290 Tržič

Uveljavljanje pravic zaradi neskladnosti blaga

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice zaradi neskladnosti blaga v kolikor je obvestil prodajalca in sicer pod pogoji in v naslednjem vrstnem redu:

a) zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga (popravilo ali zamenjava);

b) zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Ta pravica preneha v dveh letih od dneva, ko je kupec o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

a) Vzpostavitev skladnosti:

Kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Glede na naravo in kompleksnost blaga se lahko ta rok podaljša za največ 15 dni.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko kupec izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Prodajalec lahko zavrne kupčev jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin, tudi tistih iz prejšnjega odstavka.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da kupec blago na voljo prodajalcu, ob zamenjavi blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške. Kupcu ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

b) Znižanje kupnine in odstop od pogodbe

Kupec lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

       prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;

        neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;

       narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali

       prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko kupec odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Če kupec zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Odstop od prodajne pogodbe kupec uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko kupec odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od kupca ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, kupec prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago. Kupec  pa ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

Obstoj neskladnosti

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti kupca v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka.

Rok za vračilo plačanega zneska ali dela kupnine

Kadar kupec odstopi od prodajne pogodbe oz. kadar zahteva sorazmerno znižanje kupnine, mu prodajalec vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je kupec blago poslal nazaj oz. od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.


Pomanjkljivosti, ki jih je povzročil kupec

Zahtevek iz naslova jamstva ne obstaja pri pomanjkljivostih, ki jih je povzročil kupec.  Med pomanjkljivosti, ki jih je povzročil kupec spadajo še posebej (vendar ne izključno) škoda zaradi posega tretje osebe, nepravilna uporaba, mehanske poškodbe, napačno upravljanje ali nedovoljeni poskusi popravil lastnika ali tretje osebe.

Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga v skladu z določili civilnega prava (Obligacijskega zakonika). Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov (ZVPot-1).

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti od dneva nakupa.VARNOST

Nakup v spletni trgovini DAL je popolnoma varen. Za to smo poskrbeli z vsemi najsodobnejšimi ukrepi za varovanje vaših zaupnih podatkov. Vsi vaši zaupni podatki, ki jih vpišete za potrebe izvedbe nakupa ali registracije, in se takrat prenašajo po internetu, so ustrezno kodirani, tako da ni možnosti, da bi jih lahko razbrala kakšna tretja oseba. V ta namen spletna trgovina uporablja tehnologijo SSL (Secure Socket Layer) in 256 bitni kodirni ključ.VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev naše spletne trgovine zelo pomembna. Zato vam zagotavljamo 100% varstvo in zaščito vaših osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih ne bomo posredovali nikomur brez vašega predhodnega privoljenja. Dostavni službi bomo zaupali le vaš naslov za dostavo in telefonsko številko zaradi lažje dostave. S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše podatke shranimo in uporabljamo za namene internega arhiva in statistike ter komunikacije za potrebe izvedbe naročila. Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP naslovi iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalnega vozička. Registrirani uporabnik je za varovanje osebnih podatkov odgovoren tudi sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obvestili. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@dal.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi DAL d.o.o., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. DAL d.o.o. ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.OPOZORILA

S potrditvijo naročila potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni.